Conducere

Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman – Regiunea Sud-Vest Oltenia

Director Executiv – Claudia Ileana Medelet
Director Executiv Adjunct –

Scroll to Top