Conducere

Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman – Regiunea Sud-Vest Oltenia

Director Executiv –
Director Executiv Adjunct – Claudia Medelet

Scroll to Top