Solicitare Informatii

Last updated on November 6th, 2023 at 10:00 am

Solicitări informații de interes public (Legea 544/2001):

Persoana responsabilă: Irina Preotu/0351.442.203

Program de funcționare: Luni – Joi: 8:30 – 17:00 ; Vineri: 8:30 – 14:30

 

Legislație:

 

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Norme metodologice de aplicare ale legii 544/2001

Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice

Solicitare în baza Legii 544/2001 – Model

 

Modalități de contestare ale deciziilor:

 

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Modele de reclamații administrative sunt prevăzute în anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

 

Formular reclamație administrativă răspuns negativ: Model

Formular reclamație administrativă neprimire informații în termenul legal: Model

 

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare și art.36 din H.G. nr.123/2002.

Scroll to Top