Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Sud-Vest Oltenia functioneaza în subordinea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, conform Hotararii nr.52/15.02.2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, cu modificarile si completarile ulterioare. OIR PECU - Regiunea Sud-Vest Oltenia, este institutie publica cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat

Scroll to Top